ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែលទំនាក់ទំនង:
[អ៊ីមែលការពារ]
ទូរសារ​:
+ 86-731-23036000
Whatsapp៖
+86 158 7337 0045
ទូរស័ព្ទ៖
+ 86-731-23035000
អាស័យដ្ឋាន:
ភូមិលីចិនតំបន់យ៉ាងយ៉ាងស៊ីនឡាំងហួណានប្រទេសចិន