ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ GENDER

ផលិតផល

គ្មានឈ្មោះ -១
គ្មានឈ្មោះ -១

វាជាក្មេងប្រុសម្នាក់

NAME : It's a boy confetti

ពណ៌ខៀវតែប៉ុណ្ណោះ។

សាកសួរឥឡូវនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ប្រភេទ៖ ក្រដាស់ពណ៌

ទំហំ: 40x250mm

ចាក់ថ្នាំ: មិនមាន

គ.ជ.ប៖ គ្មាន

ស៊ីអឹមអិមៈ ០,១៩៤

ការវេចខ្ចប់៖ ១៨/១

ផលិតផលពិសេស

វាជាប្រភពទឹកសម្រាប់ក្មេងស្រី
វាជាប្រភពទឹកសម្រាប់ក្មេងស្រី
វាជាប្រភពទឹកសម្រាប់ក្មេងស្រី
សាកសួរ>
វាជាក្មេងស្រីជក់បារី
វាជាក្មេងស្រីជក់បារី
វាជាក្មេងស្រីជក់បារី
សាកសួរ>
វាជាក្មេងស្រី confetti
វាជាក្មេងស្រី confetti
វាជាក្មេងស្រី confetti
សាកសួរ>
វាជាប្រភពទឹកក្មេងប្រុស
វាជាប្រភពទឹកក្មេងប្រុស
វាជាប្រភពទឹកក្មេងប្រុស
សាកសួរ>
វាជាក្មេងប្រុសជក់បារី
វាជាក្មេងប្រុសជក់បារី
វាជាក្មេងប្រុសជក់បារី
សាកសួរ>