ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ GENDER

ក្មេងប្រុស
ក្មេងប្រុស

វាជាក្មេងប្រុសជក់បារី

NAME: វាជាក្មេងប្រុសជក់បារី

ក្មេងប្រុសតែម្នាក់គត់។

សាកសួរឥឡូវនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ប្រភេទ: ផ្សែង

ទំហំ: 35x200mm

ចាក់ថ្នាំ: មិនមាន

គ។ ជ។ ប៖ ៥០០ ក្រាម

ស៊ីអឹមអិមៈ ០,១៩៤

ការវេចខ្ចប់៖ ១៨/១

ផលិតផលពិសេស

វាជាប្រភពទឹកសម្រាប់ក្មេងស្រី
វាជាប្រភពទឹកសម្រាប់ក្មេងស្រី
វាជាប្រភពទឹកសម្រាប់ក្មេងស្រី
សាកសួរ>
វាជាក្មេងស្រីជក់បារី
វាជាក្មេងស្រីជក់បារី
វាជាក្មេងស្រីជក់បារី
សាកសួរ>
វាជាក្មេងស្រី confetti
វាជាក្មេងស្រី confetti
វាជាក្មេងស្រី confetti
សាកសួរ>
វាជាប្រភពទឹកក្មេងប្រុស
វាជាប្រភពទឹកក្មេងប្រុស
វាជាប្រភពទឹកក្មេងប្រុស
សាកសួរ>
វាជាក្មេងប្រុសម្នាក់
វាជាក្មេងប្រុសម្នាក់
វាជាក្មេងប្រុសម្នាក់
សាកសួរ>