ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ថ្មីសម្រាប់អាមេរិក

ផលិតផល

13
13

ស៊ីអេ .២០០

NAME : 1776

A: Red tip with crackling tail

B: Green tip with crackling tail

C: Blue tip with crackling tail

D: Silver whistling

E: Blue star with brocade crown

F: Blue tail to red.green.blue star with silver chrysanthemum

សាកសួរឥឡូវនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ប្រភេទៈ ២៨

Size: 400/287X490X175MM

ទំហំ៖ 12MM-25MM
បាញ់៖ ២៥

គ.ជ.ប៖ ១០០០
ស៊ីអឹមអិមៈ ០,១៩៤
ការវេចខ្ចប់៖ ១៨/១

ផលិតផលពិសេស

ស៊ីអេ .២០០
ស៊ីអេ .២០០
ស៊ីអេ .២០០
សាកសួរ>