എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>വാര്ത്ത>കമ്പനി വാർത്ത

ദി ബേൺ പൈറോ ടോക്കിലെ ചില്ലി പടക്കങ്ങൾ - എപ്പിസോഡ് 2

കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ IOWA FIREWORKS ഫാമിന്റെ ഉടമയായ ജേസൺ മെർഫെൽഡിനൊപ്പം കിയോ ഡിക്കിൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത The Burn Pyro Talk-ൽ IOWA FIREWORKS ഫാമിനൊപ്പം ഒരു തത്സമയ സ്ട്രീം നടത്തി.


2 സീസണിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകളുടെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് ഇതാ വരുന്നു.കിയോ ബൂം ഡൈക്കിൻ ചാനൽ: www.youtube.com/c/KioBoomDiekin

കിയോ ബൂം ഡിക്കിൻ FB പേജ്: www.facebook.com/kiddiekin

കിയോ ബൂം ഡൈക്കിൻ ഹോബി പേജ്: www.facebook.com/groups/Kiodiekins Hobbies 

Iowa Fireworks Farm FB പേജ്: www.facebook.com/IowaFireworksFarm 

അയോവ പടക്ക ഫാം വെബ്‌പേജ്: www. iowafireworksfarm.com

ചില്ലി പടക്ക ചാനൽ: www.youtube.com/chilifireworks

ചില്ലി പടക്കങ്ങൾ FB പേജ്: www.facebook.com/chilifirework


2022-02-05