എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>നീരുറവകൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

Type: Handheld  Fountain

വലിപ്പം: Ø6,2*400MM

കാലിബർ: 6.2 എംഎം

ഷോട്ട്: 1

NEC: 3 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.016

പാക്കിംഗ്: 60/10