എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>സീരിസിലേക്ക് പോകുക

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

GO
GO

ഭ്രാന്തനായി പോകുക

പേര്: ഭ്രാന്തൻ

വോളി ഷോട്ടുകളിൽ ഭ്രാന്തൻ ഇരട്ട ക്രാക്കിംഗ്.

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: ഷോട്ട് ട്യൂബുകളുടെ ബാറ്ററി

വലുപ്പം: 300X185x225 മില്ലി

കാലിബർ: 30 മിമി

ഷോട്ടുകൾ: 25

NEC: 500 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.06

പാക്കിംഗ്: 4/1

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ