എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

66
66

CL3543

പേര്: സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷി

കറങ്ങുന്നതും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പച്ച നിറത്തിലുള്ളതുമാണ്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: പുതുമകൾ

വലുപ്പം: 155x98x19mm

കാലിബർ: 13x20x98 മിമി

NEC: 7 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.070

പാക്കിംഗ്: 36/6