എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

മുളക്
മുളക്

CLE0053 റെഡ് ചില്ലി ക്രാക്കർ

NAME:

ക്രാക്കിംഗ്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: FOUNTAIN

വലിപ്പം: Ø6*35MM

കാലിബർ: 6 എംഎം

ഷോട്ട്: 1

NEC: 0.4 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.015

പാക്കിംഗ്: 24/100