എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

മുളക്
മുളക്

CLE0054 റാറ്റിൽ പാമ്പുകൾ

NAME:

ക്രാക്കിംഗ്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: WHIP

വലിപ്പം: 5*250എംഎം

NEC: 2.8 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.030

പാക്കിംഗ്: 48/36