എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: FOUNTAIN

വലിപ്പം: Ø8*140MM

കാലിബർ: 8 എംഎം

ഷോട്ട്: 1

NEC: 0.7 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.030

പാക്കിംഗ്: 48/10