എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുതിയവ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: പുതുമകൾ

വലുപ്പം: 42x25mm

കാലിബർ: 42 മിമി

NEC: 1.4 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.028

പാക്കിംഗ്: 12/16/3