എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പായ്ക്കുകൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

s4
s4

CLE8501

NAME : Party Mix II

CLE0512, Color Fountain, 1/4

CLE0626, Happy Disco, 1/6

CLE3516, Flower Spinner, 1/7

CLE0511, Power Fountain, 1/3

CLE0570, Flash, 1/6

CLE0532, Super, 1/2

CLE0052, Crackling Ball, 1/8

CLE3516, Flower Spinner, 1/6

CLE3550, Camelia, 1/12

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: സെലക്ഷൻ പായ്ക്കുകൾ

വലുപ്പം: 470X100x45 മില്ലി

NEC: 99.9 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.050

പാക്കിംഗ്: 24/1