എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പായ്ക്കുകൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

s3
s3

CLE8502

NAME : Party Mix III

CLE0052, ക്രാക്കിംഗ് ബോൾ, 1/8

CLE0512, കളർ ഫൗണ്ടൻ, 1/4

CLE0511, പവർ ഫൗണ്ടൻ, 1/4

CLE0514, Colorful Flames, 1/4

CLE0570, ഫ്ലാഷ്, 2/6

CLE0513, Royal Fountain, 1/2

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: സെലക്ഷൻ പായ്ക്കുകൾ

വലുപ്പം: 450X130x60 മില്ലി

NEC: 99.8 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.071

പാക്കിംഗ്: 24/1