എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>യുഎസ് മാർക്കറ്റ്>പുകവലിക്കുന്നു

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

Brand: BLACK SCORPION  

Type: Smokes

Size:  ¢60x155 mm  

സി.ബി.എം: 0.014 

പാക്കിംഗ്: 12/1

ADR: 1.4G/0336