എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

Type: Stage Fountains

Size: Φ60x200mm

കാലിബർ: 60 മിമി

ഷോട്ടുകൾ: 1 

NEC: 200 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.03

പാക്കിംഗ്: 36/1