എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>ബാംഗേഴ്സ്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

Type: Bangers

വലുപ്പം: 14X17x55 മില്ലി

NEC: 0.95 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.029

പാക്കിംഗ്: 50/20