എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>ബാംഗേഴ്സ്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: ബാംഗറുകൾ

വലുപ്പം: 10X13x75 മില്ലി

NEC: 1 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.031

പാക്കിംഗ്: 60/20