എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയത്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

15
15

CLA4677

പേര്: കുങ് ഫു ഗൊറില്ല

all is blue tail to ti-golden willows

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

Type: KUNG FU GORILLA

വലിപ്പം: 150x110x125MM

കാലിബർ:20എംഎം
ഷോട്ട്: 24

NEC:200
സി.ബി.എം: 0.045
പാക്കിംഗ്: 18/1

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ