എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയത്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

11
11

CLA4745

പേര്: HAIL AMERICA

എ: ബ്രോക്കേഡ് ക്രൗൺ തേങ്ങ

ബി: പൊട്ടൽ

സി: വെള്ളി മത്സ്യം

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: HAIL AMERICA

വലുപ്പം: 330X327X152MM

കാലിബർ:20എംഎം
ഷോട്ട്: 81

NEC:488.7
സി.ബി.എം: 0.039
പാക്കിംഗ്: 2/1