എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയത്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

14
14

CLA4759

പേര്: സ്വർണ്ണ കിരീടം

ബ്രോക്കേഡ് ക്രൗൺ മൈൻ ടു ബ്രോക്കേഡ് ക്രൗൺ

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: GOLD CROWN

വലിപ്പം: 270x260x228MM

കാലിബർ:30എംഎം
ഷോട്ട്: 30

NEC:495
സി.ബി.എം: 0.0715
പാക്കിംഗ്: 4/1

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ