എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയത്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: 500 ഗ്രാം റിപ്പീറ്ററുകൾ

വലുപ്പം: 380 * 260 * 235MM

കാലിബർ: 30 എംഎം

ഷോട്ട്: 25

NEC:500

സി.ബി.എം: 0.0992

പാക്കിംഗ്: 4/1