എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>EU മാർക്കറ്റ്>പുകവലിക്കുന്നു

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

തരം: പുകവലി

വലുപ്പം: 82x130mm

Caliber: -mm

ഷോട്ടുകൾ: 1

NEC: 175 ഗ്രാം

സി.ബി.എം: 0.026

പാക്കിംഗ്: 24/1