සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>වෙඩි තැබීමේ නල බැටරි

නිෂ්පාදන

b8-1
b8-1

CLE4147

NAME : Mad Box

A:red tail red white glitter; B:green tail green time rain; C:green tail green red glitter;D:purple tail purple white glitter;E:gold tail gold palm blue;F:red glitter willow;G:green tail purple green time rain;H:red tail red  dahlia white glitter;I:gold tail gold palm brocade;J:red tail red green time rain;K:brocade tail brocade to red green;L:blue tail red dahlia white glitter blue dahlia;M:red tail colorful dahlia chry.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නල බැටරි

තරම: 415x250x175mm

Caliber: 20/25/30mm

වෙඩි: 100

NEC: ග්‍රෑම් 969.8 යි

සීබීඑම්: 0.045

ඇසුරුම් කිරීම: 2/1