සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>සංයුක්තය

නිෂ්පාදන

c5
c5

CLE4530

NAME : Panoramic Finale

A: red tail to red chry cracking; B: green tail to green chry alternating;


A: red tail to glittering brocade crown;


A: red tail red glitter willow; B: green tail white glitter willow;


A: Brocade crown tail + brocade crown time rain willow;

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: සංයෝගය

තරම: 390x360x185mm

කැලිබර්: 25 මි.මී.

වෙඩි: 144

NEC: ග්‍රෑම් 1656 යි

සීබීඑම්: 0.039

ඇසුරුම් කිරීම: 1/4