සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සීරීස් යන්න

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නල බැටරි

තරම: 180x180x225mm

කැලිබර්: 30 මි.මී.

වෙඩි: 25

NEC: ග්‍රෑම් 500 යි

සීබීඑම්: 0.035

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

Featured පඩක්ට්ස්,