සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>නව්යතා

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: NOVELTIES

Size:  Ø24MM

කැලිබර්: 24 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 1

NEC: ග්‍රෑම් 0.75 යි

සීබීඑම්: 0.030

ඇසුරුම් කිරීම: 60/6