සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>නව්යතා

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: නවකතා

ප්‍රමාණය: 13x4mm

කැලිබර්: 13 මි.මී.

NEC: ග්‍රෑම් 0.5 යි

සීබීඑම්: 0.050

ඇසුරුම් කිරීම: 40/20/15