සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ග්‍රෑම් 200 උල්පත්

නිෂ්පාදන

BIGSIX(扇形花筒)皮纸
BIGSIX(扇形花筒)皮纸

BIGSIX

NAME : BIGSIX

  1. Gold spring/Primulales+green;

  2. green/red fish/Silver whip+red glitter;

  3. Gold Ti-spring/silver chrys.+red;

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: ග්රෑම් 200 උල්පත්

ප්රමාණය: 260x60x130MM

NEC: 100

CBM: 0.062

ඇසුරුම් කිරීම: 24/1