සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ග්‍රෑම් 200 උල්පත්

නිෂ්පාදන

සතුටු
සතුටු

සතුටු දේවල්

NAME : HAPPY STUFF

  1. Cold light titanium spring/red green Chinese plum;

  2. Pearl Spring/Silver Plate + Red Green;

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: ග්රෑම් 200 උල්පත්

ප්රමාණය:200*85*125MM/27*125MM

NEC: 80

CBM: 0.061

ඇසුරුම් කිරීම: 20/1


Featured පඩක්ට්ස්,