සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ග්‍රෑම් 200 උල්පත්

නිෂ්පාදන

14
14

වඳුරා රජු

නම: වඳුරු රජ

දිලිසෙන ඇස් වඳුරු රජු විශාල ඉරිතැලීම් සහ ගිනි පුපුරු පිට කරයි

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: දිය උල්පත

ප්රමාණය: 76x180mm
වෙඩි තැබීම්: N/A 
සීබීඑම්: 0.066 
ඇසුරුම් කිරීම: 12/4
ADR: 1.4G / 0336