සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ග්‍රෑම් 200 උල්පත්

නිෂ්පාදන

15
15

බලය

NAME : POWER UP

Crackles with color stars and silver springs, nice cute Mushroom!

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: දිය උල්පත

ප්රමාණය: 140x190mm
වෙඩි තැබීම්: N/A 
සීබීඑම්: 0.067 
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1
ADR: 1.4G / 0336