සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ග්‍රෑම් 200 උල්පත්

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: ග්රෑම් 200 උල්පත්

ප්රමාණය: Ø120x35MM

NEC: 16

CBM: 0.057

ඇසුරුම් කිරීම: 48/2