සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ග්‍රෑම් රිපීටර් 200 ක්

නිෂ්පාදන

100
100

CLA4620 - සුපිරි වඳුරා - වෙඩි 16 - ග්‍රෑම් 200

නම: CLA4620

පුළුල් බ්‍රෝකේඩ් සහ දිලිසෙන සහ ඉරිතැලීම් සහිත ලස්සන ග්‍රෑම් 200.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: ග්‍රෑම් 200 පුනරාවර්තක

තරම: 120x120x150mm
වෙඩි: 16
සීබීඑම්: 0.021 
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ADR: 1.4G / 0336

Featured පඩක්ට්ස්,

CLA4794 - ගංජා කිං - වෙඩි 14 - ග්‍රෑම් 200
CLA4794 - ගංජා කිං - වෙඩි 14 - ග්‍රෑම් 200
CLA4794 - ගංජා කිං - වෙඩි 14 - ග්‍රෑම් 200
විමසන්න>