සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

2
2

CLA4799 - SOULED Out - 30 SHOTS - 350GRAM

නම: SOULED Out

රන් තල් වලිගය සිට රන් තාලයට ඉරිතැලීම, රන් තල් වලිගය සිට මල් ඔටුන්න දක්වා, දම් පාට කොළ දිලිසීම දක්වා, බ්‍රෝකේඩ් වලිගය සිට බ්‍රෝකේඩ් දක්වා, මුහුදු නිල් රතු දිලිසීම දක්වා, බ්‍රෝකේඩ් තල් වලිගය සිට බ්‍රෝකේඩ් පාම් සිට බ්‍රෝකේඩ් දක්වා, කොළ වල්ගා තරුව කාල වැස්ස දක්වා.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 350 ග්රෑම් රිපීටර්

ප්රමාණය: 330/230*300*225MM

කැලිබර්: 25 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 30

NEC: 350

සීබීඑම්: 0.104

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1