සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

13
13

CLA4774 - රියෝ කානිවල් - 216 වෙඩි

නම: රියෝ කානිවල්

රතු/කොළ/නිල් සිට විශාල රිදී ක්‍රයිස්., රතු/කොළ/කහ/දම් සිට ළදරුවාගේ හුස්ම දක්වා.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 500 ග්රෑම් රිපීටර්

ප්රමාණය: 300x435x170MM

කැලිබර්: 12 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 216

NEC: ග්‍රෑම් 500 යි

සීබීඑම්: 0.0495

ඇසුරුම් කිරීම: 2/1