සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>තෝරා ගැනීමේ ඇසුරුම්

නිෂ්පාදන

s3
s3

CLE8502

NAME : Party Mix III

CLE0052, Crackling Ball, 1/8

CLE0512, Color Fountain, 1/4

CLE0511, Power Fountain, 1/4

CLE0514, Colorful Flames, 1/4

CLE0570, ෆ්ලෑෂ්, 2/6

CLE0513, Royal Fountain, 1/2

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: තේරීම් ඇසුරුම්

තරම: 450x130x60mm

NEC: ග්‍රෑම් 99.8 යි

සීබීඑම්: 0.071

ඇසුරුම් කිරීම: 24/1