සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>තෝරා ගැනීමේ ඇසුරුම්

නිෂ්පාදන

s1
s1

CLE8504

NAME : Fun Mix II

CLE8023, පාටි පොපර්, 1/4

CLE6301-12, Sparklers, 1/6

CLE8022, පාටි පොපර්, 1/6

CLE8033, පොප් පොප් ස්නැපර්, 4/50

CLE7001, 9.5cm අයිස් ෆවුන්ටන්, 1/2

CL6301-7, Sparklers, 1/10

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: තේරීම් ඇසුරුම්

තරම: 500x160x22mm

NEC: ග්‍රෑම් 30.78 යි

සීබීඑම්: 0.062

ඇසුරුම් කිරීම: 24/1