සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>දුම්

නිෂ්පාදන

32
32

CLA7020

NAME : PAINTED SMOKE BALLS

60 secconds of multiple color smoke balls, hand-made and raw painting.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

Type: Smoke
ප්‍රමාණය: 4''
වෙඩි තැබීම්: N/A 
සීබීඑම්: 0.026   
ඇසුරුම් කිරීම: 2/12  
ADR: 1.4G / 0336

Featured පඩක්ට්ස්,