සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>අදියර අයිතම

නිෂ්පාදන

60
60

CLE7011

නම: මීටර් 5 තත්පර 3 රිදී උල්පත

රිදී දිය උල්පත

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: වේදිකා උල්පත්

ප්රමාණය: Φ38x120mm

කැලිබර්: 38 මි.මී.

වෙඩි: 1 

NEC: ග්‍රෑම් 12 යි

සීබීඑම්: 0.02

ඇසුරුම් කිරීම: 20/5