සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැන්ගර්ස්

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: බැන්ගර්ස්

තරම: 10x15x50mm

NEC: ග්‍රෑම් 1.5 යි

සීබීඑම්: 0.030

ඇසුරුම් කිරීම: 100/10