සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

4
4

CLA4747

නම: අපි රොක් කරමු

A: රන් මකුළු වලිගය

B: රතු + සුදු ස්ට්රෝබ්

C: රතු + ඉරිතැලීම්

D: කොළ+ඉරිතැලීම්


පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: අපි රොක් කරමු

ප්රමාණය: 170X100X120 මි.මී

කැලිබර්: 20 මි.මී
වෙඩි තැබීම: 28

NEC: 200
සීබීඑම්: 0.040
ඇසුරුම් කිරීම: 16/1

Featured පඩක්ට්ස්,