සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

5
5

CLA4748

නම: ෆයර්බෝල්

A: වර්ණවත් තරු ඉක්මනින් V හැඩයට කෙළ ගසයි

B: රතු + සුදු ස්ට්රෝබ්

C: රන් අත්ල/රිදී පාම් +සුදු ස්ට්රෝබ්පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: FIREBALL

ප්රමාණය: 305/155X150X225 මි.මී

කැලිබර්:10MM/25mm
වෙඩි තැබීම: 28

NEC: 200
සීබීඑම්: 0.095
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1

Featured පඩක්ට්ස්,