සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

6
6

CLA4749

නම: නිදහස් සටන්කාමියා

A: රතු/කොළ+cracklings , ලෙමන්+රතු strobes

B: රතු වල්ගා තරුව+කොළ වල්ගා තරුව

C: රතු+කොළස්ට්රෝබ්ස්

D: රිදී කොළ/දම්+ක්‍රයිස් වෙත කැරකෙයිපරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: FREEDOM FIGHTER

ප්රමාණය: 440X160X178 මි.මී

කැලිබර්:15MM20MM/25mm
වෙඩි තැබීම: 43

NEC: 200
සීබීඑම්: 0.059
ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

Featured පඩක්ට්ස්,