සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

16
16

CLA4752

NAME : HOT SPOTS

A: Red tail to red wave with green glitter

B: Green tail to blue star with time rain

C: Blue star with time rain

D: Silk tail to red glitter with silver fish


පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

Type: HOT SPOTS

ප්රමාණය: 125x180x150MM

කැලිබර්: 20mm + 25mm
වෙඩි තැබීම: 18

NEC: 200
සීබීඑම්: 0.0456
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1

Featured පඩක්ට්ස්,