සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

20
20

CLA4757

NAME : THE BRETH OF DEATH

Ti gold palm mine with green glittering mine;Ti gold palm with green glittering;Ti gold palm mine to Ti gold palm with green glittering


පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

Type: 500Gram repeaters

ප්රමාණය: 345/232*360*228MM

කැලිබර්: 30 මි.මී
වෙඩි තැබීම: 35

NEC: 500
සීබීඑම්: 0.0644
ඇසුරුම් කිරීම: 2/1