සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

13
13

CLA4758

නම: 1776

A: ඉරිතලා යන වලිගය සහිත රතු තුඩක්

B: ඉරිතලා යන වලිගය සහිත කොළ පැහැති තුඩක්

C: ඉරිතලා ඇති වලිගය සහිත නිල් පැහැති තුඩක්

D: රිදී විසිල්

ඊ: බ්‍රෝකේඩ් ඔටුන්න සහිත නිල් තරුව

F: නිල් වලිගය සිට red.green.blue star සමග රිදී chrysanthemum

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 1776

ප්රමාණය: 400/287X490X175MM

කැලිබර්:12MM-25MM
වෙඩි තැබීම: 156

NEC: 432.6
සීබීඑම්: 0.077
ඇසුරුම් කිරීම: 2/1

Featured පඩක්ට්ස්,