සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

16
16

CLA4769 - ප්‍රොම් ක්වීන් - 58 වෙඩි

නම: ප්‍රොම් ක්වීන්

කොළ/රතු වලිගය, දම්/කොළ අත්ල, සුදු ස්ට්‍රෝබ්, ටී-ටේල් සමඟ විස්ල් කිරීම, බ්‍රෝකෝඩ් ඔටුන්න, රතු/කොළ/නිල් තරුව සහිත සුදු ස්ට්‍රෝබ්, රිදී ක්‍රයිස්.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 500 ග්රෑම් රිපීටර්

ප්රමාණය: 500x200x150MM

කැලිබර්: 22/30 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 58

NEC: ග්‍රෑම් 500 යි

සීබීඑම්: 0.054

ඇසුරුම් කිරීම: 3/1