සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

21
21

CLA4780

නම: PYRO WIZARD

වර්ණවත් අත්ල, ස්ට්රෝබ්, ඉරිතැලීම් සහිත රන්වන් විලෝ.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: ග්‍රෑම් 500 රිපීටර්

ප්‍රමාණය: 380 * 260 * 235MM

කැලිබර්: 30 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 25

NEC: 500

සීබීඑම්: 0.0992

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1