සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

7
7

CLA4800 - PATRIOTika - 21 වෙඩි

නම: PATRIOTIKA

A: රිදී මකුළු + රතු ස්ට්රෝබ් / හරිත ස්ට්රෝබ් / රන් ස්ට්රෝබ්

B: තරු වැටීම්

C: රතු කොළ+කාල වැසි විලෝ මල් කළඹක්කාලය වැස්ස විලෝ+රතු දම්+කොළ ස්ට්රෝබ්ස්පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 500 ග්රෑම් රිපීටර්

ප්රමාණය: 240x300x225MM

කැලිබර්: 30 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 21

NEC: ග්‍රෑම් 500 යි

සීබීඑම්: 0.076

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1


Featured පඩක්ට්ස්,